Олимпиада

Натюрморт за 4 часа
Автор: Равиля Решетникова